31 Ağustos 2016 Çarşamba

Mısır’ın kayıp kitabı Toth

Mısır uygarlığı insanlık tarihinin en gizemli dönemlerinden biri Piramitlerin akıl almaz özellikleri mumyaların sırrı Mısır firavunlarının gizemli yaşamları Sfenks ‘in sakladığı sırlar ve daha birçokları….

Tüm bunlar gizemciler ‘in arkeo- astronomların arkeologların ve her türlü araştırmacıların aşkın bir süredir uğraştıkları dev problemlerdir.

Mısır'ın Gizemi nereden geliyor. büyük uygarlığın Ardında ne var?. Tüm Bu soruların cevabını araştırmak için göz atmak gerekiyor.

Mısır’ı birleştirip ilk sülaleyi Kuran mitolojik bir isim olan Narmer’ dir. Narmer ya da Menes’ in dönemi M.Ö.3500 lere rastladığını arkeoloji ve tarih iddia ediyor.

Birden patlayan uygarlık

Narmer, Mısır mitlerinde “suların Efendisi” dir. Dev boyutlarda resmedilir. Birçok kabartmada Narmer insanların başına vururken ya da başa yönelik eylemlerde bulunurken gösteriliyor. Bir diğer kaynak olan Herodot’a göre ise Narmer Mısır’ ın ilk efendisidir. İşte bu Efendi tüm Mısır’ı taş devri kültüründen parlak bir Uygarlığa geçirdi.

Birkaç yüz yıl içerisinde araçlar mimari tıp ve bilim akıl almaz bir hızla gelişti ve ortaya dev kentler çıktı. Piramitler, Karnak Mabedi ,  Ünlü Zoser Sarayı en ünlü eserlerdir üstelik bu eserlerin kır kısım bölümlerinin ne işe yaradığı hala bilinmemektedir..

Parlak giysili adam

Eski Mısır tıbbı bir diğer gelişmişlik örneği. En önemli kentlerden olan Memfis’te tapınak sanatoryum karışımı bir yer vardır. Burada her türlü hasta hatta sakat ve kısırlar tedavi edilirlerdi. Kafatası çatlaklarından omurilik incinmelerine kadar çeşitli operasyonlar yapılıyordu. Yılan sokmasından tutunda doğum sancısına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen 700 çeşit ilaç kullanılıyordu.

Ünlü Asklepion tapınak Hasta hanesinde mısırlılardan başka yabancı hastalarda iyileştiriliyordu. Bir papirüste adı bilinmeyen bir Yunanlı hasta, başından geçeni şöyle anlatıyor. 
Toth Atlantis’ten geldi

Bu kimdir? Nasıl biriydi. En önemlisi tedavi yöntemi neydi. Elindeki kitabın bilgiyi ifade ettiği düşünüle bilir. Bilgi ise mısırlılara göre, 3000 yıldır dünyayı yöneten akıl Tanrısı Toth’ tan gelir. Tanrı Toth gizemcilere göre büyük piramidi yaptı. İçine yazılı tabletler ve büyü ile ilgili araç gereçler koydu. O bir Atlantis Liydi ve bütün meleklerin tanrısıydı. Mısır’ ın en eski kitaplarının yazarıydı. 

Toth’un yazıyı icat ettiğine inanılıyor. Efsaneye göre Toth, yazıyı Bulup krala gösterdi. Kral ise yazı yüzünden insanların hafızalarını kullanmaktan vazgeçeceklerini söyledi. İnanışa göre Toth’un yazdığı kitaplar Tanrının kendi el yazısı ile doludur. Bugün bilinen bir gerçek var Dünya üzerinde ilk yazıyı kullananlar Mısırlı rahiplerdir. Papirüs bitkisinin yapraklarını düzleştirip Kâğıt yapan da onlardı. Fakat tüm bu bilgileri nereden öğrendiler? İşte bu hala bilinmiyor. Ama bu konuya ilişkin bir kitabın adı geçiyor. Toth kitabı.. Araştırmacılara göre her şey burada yazılıdır. Tüm insanlık bilgisi buradan okunabilir.

Gizemli İbis kuşu

Toth Mısır kayıtlarında Mısır öncesi döneminden gelen kutsal bir kişidir. O rahiplere firavunlara başka dünyaların sırrını anlatan onlara olağanüstü bir güç veren bilgileri içeren Toth kitabını bıraktı. Mısır'a ilişkin en eski dokümanlar M.Ö.2500 e kadar Uzandığına göre Toth Chicago daha eski olmalı. İnsanın aklına kopya edilerek yılları aşmış olduğu geliyor.

Toth sembolik olarak Mısırlılarca başı ibis kuşu olan bir insan olarak tanımlanmış. Elinde mürekkep hokkası ile bir Kamış kalem tutuyor. Diğer simgeleri ise ay ve şebek maymunu. İbis Kuşu son derece önemli bir sembol. Yunanlı Bilgin Aelian De Natura Animalium adlı kitabında ibis kuşunun başını kanatlarının altına soktuğunu yazar. Aelian’a göre İbis kuşu böyle uyurmuş. İbis o anda tam kalp şeklini alıyor ve böylece bilginin insanın yaşamı için en önemli etkin kavram olduğunu sembolize ediyor. 
Yakılan kitap

İbis kuşunun, daha doğrusu toth’un kitabı ile ilk bilgi 1868 de Paris’te çözümlenip yayınlanan Turis papirüsünde ortaya çıktı. Toth kitabı, insana sonsuz güçler sağlamaktadır. Papirüse göre firavunu yâda danışmanlarını büyü yoluyla yâda balmumu heykeller aracılığıyla yok etme bilgisini Toth’un kitabından öğrenen asiler, az daha başarılı oluyorlardı. Firavun bunun üzerine kitabı yaktırmış.

Daha sonra ll. Ramses’ in oğlu Khau-nas ‘ın kitabın bir şini veya kopyasını ele geçirdiği biliniyor. Bilindiği kadarıyla firavun, Toth’un bizzat yazdığı nüshaya sahipti. Belgelere kitaptaki bilgiler sayesinde Güneş’in gücünün kullanılacağını yeryüzü deniz gökcisimlerinin kontrol edilebileceğini anlatıyordu.
Ayrıca hayvanların birbirleriyle anlaştıkları sezgisel dilde öğretiliyordu. Toth kitabının bilgileriyle ölüleri diriltmek mümkün olabiliyordu. Bu tür bilgiler içeren bir kitap gerçekten tehlikeliydi. Üstelik kötü amaçlı birinin eline geçmişse!..Toth peygamber mi?

Bir diğer bilgiye göre Toth, kitabını kendi eliyle yakmış. Böylelikle kötülüğü uzaklaştırdığına inanıyordu. Bu bilgiye 1828 de bulunan ünlü Metternich Dikilitaşı’nda rastlandı. Aynı dönemde Mısır Valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Dikilitaş’ı Avusturyalı Politikacı olan Metternich’e hediye etmiştir. M.Ö.360 ta yine törenle yakıldığını bir başka kaynak bildiriyor. Ama toth bilgisi M.Ö.300 den sonra Ay tanrısı olarak kabul edilen Toth’un Yunanlılarca “Üç kez büyük Hermes” olarak kabullenmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bilgi yok olmuyor.

Yunan döneminden kalan Asklepius metni Toth kitabından ,daha doğrusu içerdiği bilgiden şöyle söz ediyor.
“geçmişte atalarımız olan Tanrılar, yaratma sanatını b iliyorlardı. Heykeller yaptılar ama onlara can veremediler. Kitaptaki bilgiler ile şeytanlar ve meleklerin ruhlarını çağırıp bu heykellere yerleştirdiler.


Böylece bu heykeller canlanıp iyilik ve kötülük güçlerini kazandılar. Bu bilginin kökeni Mısırdan önceki büyük bir uygarlığa kadar uzanır. Onlar Libya’nın ötesindeki bir yerde yaşıyorlardı.

Asklepius’a göre 5.yy dana buyana birçok kez çeşitli eserlerde vurgulandı. Engizisyon 30 kez Toth kitabını yaktığını belirtti ve kitap sahiplerinin başlarına çok kötü olaylar geldi. Fakat hiçbir zaman kitabın tamamı yâda aslını elinde bulunduran kimse bulunamadı. Öyleyse bu gizli metinler nasıl yayılıyordu.
Tehlikeli bilgiler

Aslında Toth kitabı, insan kişisel gayretlerle üstün bilinç kazandırıyor ama okuyucu yalnız başına böyle bir işe kalkışmamalıdır.

Çünkü çok tehlikeli sonuçları görülebilir. Öyle ki ,bu iddialara göre yöntemi ancak özellikli ve etkileyici kişiler öğrenebilir.

Öyleyse bu garip kitap eğer bir yerlerde hala duruyorsa onu bilgisiz ve bilinçsizce eline alacaklar için tehlikeli olacaktır. Ama temelde yatan bilgi nedir. Araştırmacı C.D.King bunu şöyle anlatıyor.Gerçeğin aynası

Asıl özellik gerçek evren üstüne kurulmuş olan nesnel bilgidir. Herkes alt düzey varlığı olmaktan kurtulup, gerçek varlık olmalıdır. Ama bunu yapmak için insan kendi öz bedeninin doğal içsel görevlerini yapmalıdır. Bu bilimsel bir yoldur. Böyle bir yolla insan, yalnız kötüyü gösteren bir aynaya bakar. Bu gerçeğin aynasıdır.

Öğretiye kabul edilen kişi bu aynaya içindeki her tür kötülüğü yok edinceye kadar bakar ve sonunda aynada hiçbir şey göremez. O zaman saf ayna ustası olmuştur.

King’ in yazdıklarına göre ortada çok kötü bilgiler görünmüyor. Eğer gizemli Toth kitabı insanı iyiliğe yöneltecek bilgiler taşıyorsa ortadan kaybolmasına unutmamak gerek. Fakat şuna da üzülmek gerekiyor; Toth aynı zamanda Toth Mısır’ın günahlarını tartma tanrısı idi. Mısır insanına göre ölüler günahlarını ve iyiliklerini toth2un terazisi önünde sayıp dökerler, o da tartardı. Terazisinin bir kefesinde ahlakın vicdanı yeri olan kalp diğerinde ise gerçeğin sembolü olan bir tüy bulunurdu. Kalbi doğru olan insanın kalbi bir tüy gibi hafif olurdu.

Tamamı 42 ciltlik

Birçok gizemci ve araştırmacıya göre toth Mısır’a bir başka yerden gelen gerçekten yaşamış biridir. Bazılarına göre bir Atlantis li, bazılarına göre bir uzaylıdır. O bir yazıcıdır. Tanrıların haberlerinin taşıyıcısıdır. Zamanı ölçer hesaplar. Tüm yazıcılar gökbilimciler matematikçiler astrologlar Toth ‘un hiyeroglifin ve kelimelerinde tanrısıdır. O her şeyin sonuçlarını tartıcı ve değerlendiricidir.

Toth kitabının 42 cilt olduğu ve bunlarda tüm gizemli bilgilerin bulunduğu ileri sürülür. Bazı ciltler de Mısır’ın yasaları yazılı. Bunlarda yargı yöntemleri anlatılıyor. Ama yargılamalarda yine Toth kitabı etkin. Kararı yargıç yerine o veriyor. İncelenecek konuda bir doğru yada yanlış varsa muhakkak Toth kitabında olması gerekiyor. Çünkü kitabın büyülü bir kitap olması inancı kesin.