Kayıtlar

Mayıs, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çorum Koyun baba söylencesi

ÇorumKoyun baba söylencesi
Koyun babanın asıl adı Seyit Ali'dir. Peygamber soyundan geldiği söylenir. Bursa'da bir süre çobanlık yapar. Ağayla her ikiz kuzudan birini almak üzere anlaşır. Bir süre sonra kırk kuzusu olur. Bunları alarak Osmancık'a yerleşir. Her yirmi dört saatte bir, koyun gibi melediğinden adı "koyun baba" kalır. 
Koyun babanın ermiş olduğuna inanılır ve birçok kerameti anlatılır:
Koyun Baba’nın üç köpeği vardır. Bunlara kara, sarı, Alakadı adı verilir. Bağdat kadısı bunu duyar ve Padişah'a şikâyet eder.Padişah Koyun Baba'yı çağırır ve nedenini sorar.

Koyun Baba:

-Kadılar haram helal bilmezler benim köpeklerim bilir. İsterseniz deneyelim der. Padişah kabul eder ve 20 si helal 20 si haram 40 kap yemek getirilmesini ister.

İstenenler gelince köpekler çağırılır ve yemeklerin helal olanını yer haram olanını bırakırlar. Padişah çok şaşırır ve Koyun Baba'nın gönlünü yapmak ister ve  isteğini sorar. Koyun Baba:
-Hazineden bir şey istemem. Sa…

Nazca’nın keşfi ve Nazca’dan mesaj

Resim
Nazca’nın keşfi ve Nazca’dan mesaj 1928 yılı yazında Perulu harita uzmanı Toribio Mexta Xesspe ,Nazca bölgesinin üzerinde ,ekibiyle birlikte keşif uçuşu yapıyordu. Dikkatli gözlerle yeryüzünü incelerken birden hayal gördüğünü sandığı fakat altlarında dev balınalar sinek kuşları dev örümcekler fok balıkları ve maymunlar çizilmiş vaziyette duruyordu. Bunlardan başka sanki bu bölge gök bilimin çalışma alanıymış gibi yıldız kümeleri ve oklarla süslenmişti.


Xesspe, uçağın pilotuna bir tur atmasını söyler. 500 kilometre boyunca uçakla atılan her tur haritacının hayretini daha da artırıyordu. Çünkü bölgede uçtukça şekiller artıyordu. Xesspe Nazca ya karadan geliyor Merakından ne yapacağını şaşıran Perulu uzman uçaktan iner inmez karayoluyla bölgenin yolunu tutar. Fakat bölgeye vardığında ilginç bir durumla karşılaşır çünkü havadan çok net görülen şekiller karadan bakınca kaybolmuş gibidir. Bunun yerine birtakım tümsekler hendekler vardır. Yapılan uzun araştırmalar sonucunda anlaşıldı ki Nazc…

Ölümden Sonra Hayat

Tutankamun’un Laneti

Resim

Kocaayak İnsan mı Hayvan mı yoksa…

Resim