Kayıtlar

Emir Sultan

  Emir Sultan soyu Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin e dayanır. İsmi, Muhammed bin Ali, lakabı Şemsüddîn. Ona, Buhara da doğduğu için "Muhammed Buhari", Seyyid olduğu için "Emir Buhari", Yıldırım Bayezit Han’ın damadı olduktan sonra da "Emir Sultan" denilmiştir. Muhammed Şemseddin babasının ölümünden sonra kendi ifadesine göre bir gece Rüyasında Medine ye gitmesi ve ceddi Hz. Muhammed as. ziyaret etmesi söylenir. Yapı itibariyle yalnız ve sakin yaşamayı arzu eden Muhammed Şemseddin bir süre kararsız kalır. Belki de bu rüya, o kararsızlığının sonucu oluyor ki, kendi kendine ömrünün sonuna dek Medine de kalmayı ve ölünce de Hz. Peygamber in kabri yakınlarında bir yere gömülmeyi düşünür. İşte bu düşünce ile genç yaşta Buhara’dan Hac için kalkan bir ticaret kervanına katılır. Mekke yolu İran’dan geçiyor. Tehlikelerle dolu bir yol. Soygun ve ölüm kol geziyor. Hele de Arap yarımadasını İran a bağlayan geçit tam bir ölüm vadisidir. Bu kadar tehli

Kurt adamlar efsanesi

Kurt adamlar efsanesi Vahşi kurtlara dönüşen insanlara ilişkin söylentiler yüzyıllardır dilden dile dolaşıyor. Bu söylentiler acaba nereden kaynaklanıyor. Bunlar bir batıl inanç mı? bir psikolojik hastalık mı? yoksa geçmiş zamanlarda yaşanan fakat zamanla kaybolmuş bazı efsanelerden mi ibaret? Kurt adam söylence leri Ardında yatan ne? 19. yüzyılın ortalarına doğru, Polonya'da Cracow ve Varşova'dan akıp geçen Vistula Irmağının yeşerttiği, tablo güzelliğinde bir Tepe'de mutlu bir kalabalık eğleniyordu. Genç insanlardan oluşan topluluk müzik, dans ve şarkılarla hasat Festivalini kutluyorlardı. Herkes gönlünce eğleniyordu. Eğlencenin tam ortasında insanın kanını donduran bir çığlık sesi duyuldu. Herkes eğlenceyi bırakarak çığlık sesinin geldiği yöne doğru koştu. karşılaştıkları korkunç manzara ise; kocaman bir kurt bir kızı yakalamış sürüklüyordu. Bu kız Kısa bir süre önce nişanlanmıştı. Nişanlısı görünürler de yoktu. Cesur bir genç kurdun peşine düşü

Ejderhalar

Yüzyıllar boyunca ejderhalar, destanların masalların başlıca konularından biri oldu. Hem doğu hem batı uygarlıklarında hep adı geçen bu efsanevi yaratıkların olağanüstü güçleri nereden kaynaklanıyor. Yılan biçimindeki kanatlı ejderhanın hemen hemen tüm doğu-batı Hatta bazı batı efsanelerinde adı geçer. Perseus, Marduk, Herkül, Siegfried, aziz George, Beowulf dünyaca ünlü efsanevi kahramanlar olup onunla dövüşmüş ve onu öldürmüşlerdir. Ama o hep ölüme karşı gelir. Halkın kafasında yarasaya benzer, pullarla kaplı, tüylü, Kanatlı, heyula bir sürüngen canlanır. Ateş püskürtür, hazineleri korur, sık sık göle dalar, kanı diğer tasarlanabilen yaratıklardan daha zehirlidir. Bilim kurgu İçin İyi Bir Malzeme Birçok rivayet devamlı olarak bu eski efsanenin başlıca öğelerine etkide bulunur. İngiliz yazar J. Ronald Tolkien'in The lord of the Rings adlı kitabında sözünü ettiği Ejder Smaug, bir dağ hazinesini bekler. Bu hazine, yığınla kıymetli mallar, İşlenmiş ve külçe al

İlginç olaylar

Resim
 

Gizlice gömülen Tanrı: Ohio yılanı

Gizlice gömülen Tanrı: Ohio yılanı Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya göçenler Batıya doğru yayıldılar. Irmak boylarında ovalara ve ağaçlıklı bölgelere yerleştiler. Bu yayılma sırasında daha önceden yok olmuş yoğun nüfuslu güçlü uygarlıklar izleri ile karşılaştılar. Özellikle büyük Mississippi, Miami ve Ohio ırmakların üzerindeki yükseltiler de çok sayıda kalıntı bulundu... Bu kalıntılar Toprak tepecikler, höyükler ve çiftlerdi. Binlerce dönümlük arazinin Her yanına yayılmışlardı. St. Louis dekiler gibi yapay Tepelerin üzerinde tapınaklar vardı.. Bunlardan biri ilk Fransız sömürgecileri tarafından Natchez'de bulundu. Burada Hala yerel bir Kızılderili Kabilesi yaşıyordu. Halk, Tepedeki tapınaklardan yönetiliyordu. Kral kutsaldı, büyük gücü vardı. Çevresindeki görevliler gücün tükenmemesi için onun toprakla temas etmemesini sağlıyordu. On dokuzuncu yüzyılın başında göçmenler Mississippi Irmağının yukarısında ve ötesinde yer alan Kızılderili toprakları

Anlaşılamayan Yapı donuk Kaya

Anlaşılamayan Yapı donuk Kaya Anadolu'nun sakladığı Gizemler saymakla bitmiyor. Bazıları ise hiç ortaya çıkarılmamış durumda. Tarsus'ta bulunan Donuk Kaya Bunlardan biri. İddialara göre, Donuk kaya yeraltına açılan kapılardan biri ve buradan Yedi Uyuyanlar Mağarasının çıkılıyor. Sicilyalı Diodoros, M.Ö.50 yılında yazdığı “Evrensel tarihi” adlı kitabında, kuzey rüzgârının estiği noktanın ötesinde yer alan bir adadan söz ediyor: " …bu adada yaşayanların kutsal ve görkemli bir yerleri vardı.  bu kutsal tapınak Güneş Tanrısı Apollon'a adanmıştı ve daire biçimindeydi. Ay tanrısı her 19 yılda bir bu adayı ziyaret ediyor, Bu süre içerisinde Yıldızlar yeniden eski yerlerine dönüyorlardı. Tapınak, gökyüzü ile yeryüzü arasında ilişkiyi sağlayan bir kapı bir geçit işlevi görüyordu." Diodoros ‘un yazdığı bu bilgilerin kaynağı, M.Ö.4. Yüzyılda yaşayan uzak kuzeyliler adında bir kitap yazan Yunanlı tarihçi Hekataios' du. Ayrıca İskenderiye’den Mısır'ın kutsal Ken

Lemurya bir masal mı?

Lemurya bir masal mı? Dünyanın bilinen tarihinin sanıldığından çok daha eski olduğu öne sürülüyor. Sözgelimi, Lemurya adı verilen bir diğer kayıp uygarlığın, yaklaşık 40 milyon yıl önce yeryüzünden silindiği iddia ediliyor. Tarih bilimi yanılıyor mu yoksa tüm bunlar masaldan mı ibaret? Tüm kayıp kıta efsaneleri arasında en İnanılmaz gibi görüneni, Lemurya’nın öyküsüdür. Öykü'nün kaynağı 19. yüzyıl bilginleri tarafından ortaya atılan bazı tezlere dayanıyor. Doğa bilginleri Hint Okyanusu'nun çevresindeki ülkelerde Lemur adlı bir maymun türü keşfetmişlerdi. Ama ortada açıklanamayan bir durum vardı. Bu ülkeler birbirlerinden binlerce kilometre uzaktaydılar Üstelik Madagaskar’la Hindistan arasında olduğu gibi ülkeler arasında uçsuz bucaksız bir Okyanus uzanıyordu. Bu kadar küçük bir hayvanın Okyanusu yüzerek aşması mümkün olamayacağına göre geriye tek olasılık kalıyordu: Bir zamanlar lemur maymunları, bugün yaşadığı ülkeleri kapsayacak genişlikte bir kıta üzerinde yaşa

Belgeseller