16 Kasım 2013 Cumartesi

Babil'in İhtişamı

Babil'in İhtişamı

Bugün Irak sınırları içinde kalan Mezopotamya bölgesindeki Babil İmparatorluğu'nun başkenti Babil ,bir zamanlar dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak biliniyordu.Bugünün ise dünyanın yedi harikasından biri sayılıyor.

Bir zamanların bu en güzel kentinin yerinde bugün sadece kalıntıları bulunuyor. Bu kalıntılar ise ,M.Ö. 6.yüzyılda yaşayan ,Babil İmparatorluğu'nun en ünlü krallarından biri olan Nebukadnezar tarafından kurulan kentin  yalnızca kimi bölümleridir.Kentin geri kalan bölümleri ,bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden ,yılların harabedici etkisiyle yok olmuşlardır.

Babil'in gözalıcı şaşaasını tanımlayan ünlü tarihçi Heredot'a göre kent bir kare biçimindeydi ve çevresinde 91 metre yüksekliğinde ,26 metre kalınlığında duvarlar bulunuyordu.Kenti bir baştan bir başa geçen "Alay yolu" adında kutsal bir cadde vardı.Özel törenlerde dinsel olaylar bu caddede resmi geçit yapıyorlardı."Alay yolu" ,İki yanında kuleler bulunan ve hayvan figürleriyle süslenmiş olan iştar kapısı adında bir kapıyla kentin dışına açılıyordu.Kent Fırat tarafından ikiye bölünüyordu.Kent kurulurken,ırmağın tam ortadan geçmesine özellikle itina gösterildi.Irmağın kenarlarında tuğladan yapılmış rıhtım,rıhtımın kenarında da duvarlar vardı.Böylece hem ırmağın taşmasına karşı önlem alınmış oluyor,hem de bir gezinti yeri olarak yararlanılıyordu....Irmağın kıyısına ,duvarlarda bulunan kapılardan geçilerek iniliyordu.Bu kapılar aynı zamanda ,rıhtımı ,kentin ana caddesine de bağlıyorlardı.

Kentte bir çok görkemli bina bulunuyordu. Bunların içinde en şaşaalı olanı,tabiki İmparatorluk Sarayı idi.Ayrıca parmak ısırtacak güzellikte tapınaklar.da kentin güzelliğine çok şey katıyorlardı...
Bu tapınaklardan biri, Babillilerin baş Tanrısı Marduk'a ithaf edilmiş, bir diğeri de tanrı Baal'ın şerefine inşa edilmişti. Bu her biri ,bir aşağıdakinden daha küçük olan ve birbirine merdivenlerle bağlı olan katlardan oluşan dikdörtgen şeklinde bir bina idi.İşte bu bina ,İncil'de sözü edilen ünlü Babil Kulesi'nin ta kendisiydi.O dillere destan asma bahçeleri ise ağaçlarla ve çeşitli süs bitkileriyle kaplı olan tuğladan yapılmış teraslardan oluşuyordu...Uzaktan bakıldığında ,tapınak neredeyse ağaçlar ve bitkiler yüzünden görünmüyordu.

Babil, M.Ö.539 yılında Pers Kralı Kirus tarafından ele geçirildi, yağmalandı, duvarları yıkıldı ve Babil uygarlığı tarihe karıştı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder